Video seznamující s Teologickým konviktem.

Teologický konvikt je společenstvím mladých mužů, kteří ve svém srdci zaslechli Boží volání ke kněžství a rozhodli se svůj úmysl dále rozlišit a prohloubit. Připravují se zde studenti ze všech diecézí České republiky po dobu jednoho školního roku k přijetí do kněžského semináře a ke studiu na teologické fakultě. Těžiště přípravy tak spočívá v lidské, intelektuální a duchovní formaci.

Arcidiecéze Olomouc, diecéze Brno a Ostrava-Opava připravují své kandidáty pro vstup do kněžského semináře v Olomouci. Arcidiecéze Praha, diecéze České Budějovice, Hradec Králové, Litoměřice a Plzeň připravují v konviktu své studenty pro vstup do kněžského semináře v Praze.

Slovo „konvikt“ vzniklo z latinského „convivere“, což znamená žít ve společenství, žít spolu. Soužití je jedním ze základních stavebních kamenů lidské formace. Název „teologický“ vznikl z řeckých slov „Theos“ – Bůh a „logos“ – slovo. V zahraničí je Teologický konvikt označován jako propedeutický (přípravný) kurz.

Teologický konvikt  je zařízením České biskupské konference.