Pět týdnů se sešlo s pěti týdny a nadešel čas poodhalit další střípky z konviktního života. Stalo se toho spoustu. Proto se budeme muset jen letmo a zhurta podívat na několik hlavních událostí uplynulého měsíce.

Hned začátkem března jsme se účastnili VIRu – duchovní obnovy pro mladé muže v semináři. Připravovali jsme sobotní adoraci, která se všem velice líbila.

Následující týden se nesl ve znamení irských tanců a zpěvů. Přijeli k nám bohoslovci z Irska, což pro nás bylo důležité zejména v souvislosti s fotbalovým turnajem. Náš konviktní tým hrál elegantně, atraktivně i s noblesou a došel si pro zasloužené první místo! S odstupem času lze přiznat, že rozhodující gól byl možná sporný, přesto se můžeme zaradovat a uznale poplácat po ramenou.

 Risultati immagini per fotbal

Hned po vítězném turnaji jsme se ztišili k rekolekci s P. Radkem Tichým z Prahy. Tématem byl tentokrát starobylý velikonoční zpěv Exsultet. Kromě pilné včely jsme rozjímali také nad velikostí modlitby, Církve, velikonoční svíce a liturgie. A také jsme se začali těšit na Velikonoce. Celý víkend byl natolik poutavý, že i otec Tichý si zaslouží uznalé poplácání po ramenou.

Ke konci března jsme zavítali na dva velkolepé pohřby. Nejprve sestry Karolínky, která dlouhou dobu žila s námi v semináři – usmívala se, zašívala kalhoty, přišívala knoflíky a modlila se za nás.

Poté také pohřbu otce kardinála Vlka, kde jsme spolupracovali na přípravách celé akce.

S přicházejícím jarem jsme ještě podnikli první výpravy do přírody, které byli okořeněny prolézáním různých rour, dočkali jsme se prvního venkovního fotbalu a zažili nespočet dalších radostných okamžiků!

I vám přejeme radostně prožité období jarního rozpuku, modlete se prosím za nás a těšte se spolu s námi na Velikonoce!