alfred-volnyR.D. Alfréd Volný – ředitel Teologického konviktu

Diecéze ostravsko-opavská. Narodil se 16. 7. 1958. Je rodákem ze Štěpánkovic, okres Opava. Vysvěcen na kněze byl 26. 6. 1999. Před vstupem do semináře pracoval 14 let v zemědělských družstvech Kravaře a Otice jako plánovač – rozborář. Po vysvěcení působil 3 roky ve farnosti Jablunkov. Od přestěhování konviktu z Litoměřic do Olomouce v roce 2002 pověřen vedením instituce.

 

R.D. Petr Vrbacký – spirituál Teologického konviktu

Diecéze brněnská. Narodil se v roce 1964. Pochází z farnosti Brno-Královo Pole. Vystudoval střední průmyslovou školu a po maturitě byl přijat na CMFT a do kněžského semináře v Litoměřicích. Studium na dva roky přerušil, aby vykonal tehdy povinnou dvouletou vojenskou službu u ženijního vojska ČSLA v Plzni. Dne 30. června 1990 byl v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla vysvěcen na kněze. První rok kněžské služby působil jako kaplan v Bystřici nad Pernštejnem, poté byl ustanoven jako administrátor do farnosti Horní a Dolní Věstonice na Pálavě. V roce 1993 byl přeložen jako farář do Slavkova u Brna a od roku 1997 do roku 2013 působil jako farář kostela sv. Tomáše v Brně.

 

 

Petr Soukal

Petr Soukal – prefekt Teologického konviktu

Je jáhnem královéhradecké diecéze, původem z Chrudimi – Athén to Východních Čech. Zde také spatřil světlo světa v den, kdy probíhaly 1666sté oslavy prvního Nicejského koncilu tedy přesně 20. května 1991. Po získání všeho, co nabízí základní škola, vystudoval střední školu, která se těšila dobré pověsti a nezapamatovatelnému názvu: Střední školu průmyslovou, strojnickou, technickou a vyšší odbornou školu Chrudim, obor Technické lyceum. Po maturitě byl přijat do formace a nastoupil do Teologického konviktu, aniž by tušil, že se již po pěti letech bude těšit pohostinství téhož domu. Na Katolické teologické fakultě v Praze studoval dva roky filosofii, živou tradici a mrtvé jazyky. Závěrečné tři roky studia a formace dokončil na Papežské lateránské univerzitě v Římě. Dne 16. července byl vysvěcen k jáhenské službě a 1. září jmenován prefektem Teologického konviktu v Olomouci.

 

moudra_janaIng. Jana Moudrá – ekonomická pracovnice Teologického konviktu

Narodila se 14. 10. 1959 v Olomouci. Vystudovala gymnázium Jana Opletala v Litovli a Vysokou školu báňskou v Ostravě – fakulta ekonomická. Je vdaná, má 3 děti – syna a 2 dcery.