Studenti školního roku 2016 / 2017

*  = ukončil studium a formaci v TK